Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: Kołobrzeg , ul.Trzebiatowska 48B
Telefon : 094 35 42 568 fax.094 35 45186
e-mail: gops.kol@post.pl
Czynny codziennie od godz.7:30 do 15:30